Partneři webu

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Svaz pekařů a cukrářů v ČR, z.s.

Drahobejlova 2215/6, 190 00 Praha 9
IČ: 152 70 106

Tel.: 266 199 200 - 4 Fax: 266 199 209
e-mail: info@svazpekaru.cz


  
  

PEKAŘ CUKRÁŘ - ediční plán 2017

Odborné periodikum pro zájemce o aktuální dění v pekařském a cukrářském oboru vychází 26. rok nákladem 1 500–3 000 výtisků, celorepubliková přímá distribuce.

Nabízíme možnost: 
- inzerce (ceník je umístěn na webu nebo jej zašleme na vyžádání), 
- externí autorské spolupráce při tvorbě měsíčníku

 Cena jednoho čísla měsíčníku činí 45 Kč + 15 % DPH. Cena ročního předplatného časopisu činí 490 Kč + 15 % DPH (pro členy Svazu 390,- Kč + 15 % DPH). 

K typickým čtenářům patří zejména manažeři a zaměstnanci firem, dodavatelsky či odběratelsky souvisejících s pekařským a cukrářským oborem (výrobci - pekárny, mlýny, cukrárny, dodavatelé strojů a zařízení, surovin, polotovarů a celého spektra služeb včetně IT). Z hlediska inzerentů jde o typický produkt pro vrcholový management, který slouží jako prostředek pro mapování trendů a novinek na trhu, příležitostí pro inovace sortimentu, technologií, vybavení či jako podklad pro rozhodování o konkrétních inesticích atd. Distribuce probíhá přímo na základě klientské databáze, nevzniká prakticky žádná remitenda. Kolísání nákladu vzniká požadavky na zvýšenou distribuci před akcemi (výstavy, semináře). V souladu s edičním plánem od roku 2009 střídavě vycházejí specializované přílohy "Stroje a zařízení pro pekaře a cukráře" a "Suroviny, přípravky a polotovary pro pekaře a cukráře" (podrobněji viz "Ediční plán"). Po celý rok pokračují přílsušné tematické inzertní kampaně (k odborným seminářům, redakčním tématům aj.). Z výsledků redakčního průzkumu vyplývá, že firmy tematické inzertní kampaně oslovují. Uzávěrka příjmu objednávek inzerce je vždy poslední den v měsíci, předcházející vydání aktuálního čísla, popř. podle dohody.

1. Pravidelné rubriky a redakční témata (abecedně řazeno)

 Aktuálně z firem (firemní akce)
 Burza strojů a zařízení
 Cenový monitoring
 Dotace pro pekaře
 (Foto) reportáž
 Historie řemesla (Pekařské retro)
 Inzerce a PR články
 Jubilea (firem, osobností z oboru)
 Moderní obchod
 Naši pekaři (info o hnutí, komunikační kampaň)
 Představujeme (nový člen svazu, řemeslná pekárna aj.)
 Přípravky
 Pohled odborníka
 Poradna (právní, obchodní dovednosti aj.)
 Potravinářská legislativa
 Soutěže
 Stroje a zařízení
 Trendy a trhy
 Téma (měsíce)
 Úvodník
 Výstavy a veletrhy
 Z odborných seminářů
 Zprávy z médií
 Ze zahraničí
 Ze života svazu

2.Témata měsíce  + Přílohy „Stroje“ a „Přípravky“ pro pekaře a cukráře

PC 01/leden
Téma měsíce: Trendy v pekařském oboru v ČR (statistické ukazatele, prognóza vývoje)

PC 02/únor Téma měsíce – „pekařský obchod“: Vybavení prodejen, příprava na 2. fázi spuštění EET (pokladní systémy, registrační pokladny, software aj.)
Reportáž Valná hromada a ples 2017 Hrotovice, zpráva o činnosti, priority Svazu 2017

PC 03/březen
Téma měsíce – „přípravky“: Výrobky pro zvláštní výživu
(diabetes, celiakie), popř. se zdravotními benefity pro spotřebitele (zvýšený obsah nutričně cenných složek)

PC 04/duben  
Téma měsíce – „stroje a zařízení“ – Trendy v marketingu a podpoře prodeje (nejúspěšnější výrobky na zahraničních výstavách a veletrzích, provoz a programy školicích a předváděcích center, další formy komunikace se zákazníkem
Dny chleba 2017 (Pardubice, 8. června) – zahájení inzertní kampaně, pozvánka na soutěž Chléb roku, výstavu a odborný seminář

PC 05/květen
Téma měsíce – „přípravky“: Způsoby prodlužování čerstvosti a atraktivního vzhledu pekařských výrobků (trendy ve vývoji kvasů, kvasových přípravků, sladů, potravinářských barviv apod.
Dny chleba 2017 – inzertní kampaň / pozvánky firem na výstavu (číslo bude distribuováno také přímo na akci)

PC 06/červen
Téma měsíce – „stroje a zařízení“: Novinky v oblasti chlazení, mražení a expedice pekařských výrobků 
Dny chleba 2017 – Reportáž, výsledky soutěže Chléb roku, přednášky ze semináře
Pozvánka na Pekařskou sobotu (Rožnov p. R., 15. července)

PC 07/červenec
Téma měsíce – „pekařský obchod“: Pekařské prodejny a hodnocení provozu systému ETT (zařízení, vybavení, pokladní systémy, mobilní prodejny)
Dny chleba 2017 – přednášky ze semináře, Pekařská sobota – Reportáž
Odborný seminář (Č. Budějovice, 24. srpna) – pozvánky firem / inzerce

PC 08/srpen
Téma měsíce – „přípravky“:  Novinky a trendy cukráře: suroviny, přípravky a směsi
Odborný seminář Č. Budějovice – pozvánky firem / inzerce (číslo bude distribuováno také přímo na akci)

PC 09/září (připravuje se k vydání)
Téma měsíce – „stroje“: Možnosti úspor energie při obměně pecí a linek v pekárně
Reportáž – Seminář Č. Budějovice (soutěž Nejhezčí dožínkový koláč), přednášky ze semináře
Konference ke Světovému dni chleba (Praha, 16. října) – pozvánka
Odborný strojně-technologický seminář (Čejkovice, 19. října) – pozv. firem / inzerce

PC 10/říjen
Téma měsíce – „přípravky“: Rychlé občerstvení – snacky: novinky a trendy v nabídce surovin, polotovarů a přípravků
Světový den chleba – reportáž z konference

PC 11/listopad
Téma měsíce – „stroje“: Zařízení pro mísení, hnětení a a šlehání v pekařské výrobě
Odborný strojně-technologický seminář Čejkovice – reportáž a přednášky ze semináře

PC 12/prosinec
Pozvánka na volební valnou hromadu Svazu 2018, PF 2018, hodnocení roku ze strany pekařských i dodavatelských firem

3. Interní zásady schvalování důležitých svazových výstupů

Obsah inzertních materiálů musí odpovídat přijatému Etickému kodexu, za což odpovídá vedoucí vydavatelství Pekař a cukrář s.r.o. Rovněž posuzuje obsah inzerce, který by měl být v souladu s podnikatelskými zájmy členů Svazu.

Příspěvky jednotlivých autorů článků v periodikách svazu, by svým vyzněním měly být v souladu se Stanovami a schválenými Prioritami svazu na příslušný rok a podléhají schválení redakční rady. Vedoucí vydavatelství je v dostatečném časovém předstihu zašle e-mailem k vyjádření členům redakční rady. Připomínky členů redakční rady budou zapracovány do textu příslušného článku.

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  

Attachments:
FilePopisFile size
Download this file (Ediční plán PC 2017.doc)Ediční plán PC 2017 49 Kb
Aktualizováno Pátek, 18 Srpen 2017 09:24
 
Copyright