Partneři webu

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Svaz pekařů a cukrářů v ČR, z.s.

Drahobejlova 2215/6, 190 00 Praha 9
IČ: 152 70 106

Tel.: 266 199 200 - 4 Fax: 266 199 209
e-mail: info@svazpekaru.cz


  
  

Diskuse z Valné hromady SPaC v ČR

Zápis z diskuze řádné valné hromady Svazu pekařů a cukrářů v ČR, z.s. konané dne 30. ledna 2016 v Průhonicích.

• Mgr. Leoš Bárta, marketingový specialista představil účastníkům VH nový osvětový web chlebnasvezdejsi.cz a informoval o cílech hnutí Naši pekaři a připravovaných kampaních.


• Ing. Petr Gjašik, ředitel TEN ART, spol. s r.o. – vznesl dotaz na představenstvo, proč nepodpořilo vystavovatele svazovou expozicí na veletrhu MBK 2016, když ve fázi přípravy akce vyzývalo firmy k účasti a rozhodnutí o neúčasti Svazu padlo až v 11/2015? Předseda představenstva SPaC ČR Ing. Teisler uvedl důvody, proč představenstvo rozhodlo o neúčasti Svazu na veletrhu: klesající úroveň veletrhu, nízký počet vystavujících firem, malý zájem pekáren o účast a ekonomické důvody, tj. vysoké náklady na zřízení svazové expozice.
• Vladimír Moravec, jednatel Moravec-pekárny s.r.o. – upozornil na přežité definice kategorií soutěže Chléb roku, kdy rozdíly mezi chlebem vyráběným průmyslovým a řemeslným způsobem již v praxi neplatí a navrhuje definice aktualizovat. Chléb z jeho firmy byl z tohoto důvodu v loňském roce vyřazen ze soutěže. Návrh změny definice podpořil i Ing. Jaroslav Albrecht, jednatel Kontinua – zlepšující přípravky s.r.o., který dále navrhnul novou kategorii: Balený chléb roku.
• Ing. Jaromír Dřízal, předseda SPaC v odpovědi uvedl, že v roce 2015 bylo vyřazení chleba v souladu s platnými regulemi soutěže. Pro rok 2016 mohou definice soutěžních kategorií chlebů být aktualizovány, tak, aby obrážely současnou výrobní praxi a zároveň byly v souladu s připravovanou legislativou (viz. návrh Komoditní vyhlášky 333). Členské pekárny byly vyzvány k zaslání podnětů, kterými se bude představenstvo a přípravný výbor zabývat.
• Ing. Alois Hňup, ředitel MILLBA CZECH a.s. – vznesl dotaz, jakým způsobem mohou zájemci získat samolepky hnutí Naši pekaři a jaké jsou podmínky pro užívání loga ze strany pekáren. Mgr. Leoš Bárta, marketingový specialista projektu v odpovědi na dotaz uvedl, že samolepky jsou na prezenci pro členy zdarma. Nutné je však dodržovat grafický manuál a firmy se musí přihlásit k dodržování Kodexu hnutí.
• Ing. Miroslav Lipavský, obch. ředitel Pfahnl Backmittel, spol. s r.o. zmínil ve svém příspěvku důležitost zvyšování kvalifikace pracovníků v oboru a nutnost aktivity členů v této oblasti.
• Dr. Pavel Filip, člen představenstva SPM ČR – přiblížil aktuální situaci na trhu s obilím a moukou.
• Ing. František Smrž, čestný člen, Zeelandia spol. s r.o. – ve svém vystoupení navrhl, aby při svazové činnosti byla více využívána týmová práce a vytvářely se k jednotlivým problémům odborné sekce a byl tak lépe využit potenciál členských firem.

V Průhonicích, dne 30. ledna 2016
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Aktualizováno Pondělí, 01 Srpen 2016 11:29
 
Copyright