Partneři webu

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Svaz pekařů a cukrářů v ČR, z.s.

Drahobejlova 2215/6, 190 00 Praha 9
IČ: 152 70 106

Tel.: 266 199 200 - 4 Fax: 266 199 209
e-mail: info@svazpekaru.cz


  
  

Mouka z cvrčka povolena

V návaznosti na aktuální prodej pekařských výrobků obsahujících cvrččí mouku v tržní síti ČR se v minulém týdnu rozproudila intenzívní diskuse o tom, zda je možné produkt obsahující novou složku (tedy složku v podobě nové potraviny) – hmyz – do výrobků na území ČR vůbec zpracovávat. Na začátku letošního roku totiž MZe vydalo stanovisko, které tuto možnost vylučovalo.

MZe přehodnotilo přístup ke zpracování hmyzu a po diskusi s ostatními členskými státy a Evropskou komisí upravilo včera svoje stanovisko tak, že na potraviny vyrobené z druhů hmyzu, které byly na trhu v některých členských státech před 1.1.2018 se vztahuje přechodné opatření uvedené v čl. 35. odst. 2 nařízení (EU) 2015/2283 a mohou být uváděny na trh za následujících podmínek:
- jedná se o potravinu, která byla v souladu s předpisy uvedena na trh k 1. lednu 2018 (MZe má za to, že zákonodárce měl na mysli trh EU)
- dojde k podání žádosti o povolení nové potraviny do 1. 1. 2019 (Podle čl. 8 odst. 5 nařízení (EU) 2017/2469 je lhůta pro podání žádostí podle čl. 35 odst. 2 nařízení (EU) 2015/2283 1. ledna 2019).

Pokud budou tyto dva požadavky splněny, pak konkrétní druh hmyzu, na který se podaná žádost bude vztahovat, může být nadále uváděn na trh do přijetí rozhodnutí o žádosti (nejpozději však do 2. 1. 2020).

Ze stanoviska MZe tedy zjednodušeně řečeno vyplývá, že surovina z cvrčka může být v ČR zpracovávána do potravin („o cvrčka již bylo požádáno“).

Mgr. M. Chýlková,
Potravinářská komora ČR

 
Copyright