Partneři webu

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Kontaktní formulář


V případě potřeby nás kontaktujte


Svaz pekařů a cukrářů v ČR, z.s.

Drahobejlova 2215/6, 190 00 Praha 9
IČ: 152 70 106

Tel.: 266 199 200 - 4 Fax: 266 199 209
e-mail: info@svazpekaru.cz


  
  

Potravinová legislativa 2017: přehled očekávaných změn


Následující text (viz PDF v příloze) přináší přehled nejdůležitějších aktualizací potravinářské legislativy, ke kterým má dojít během letošního roku.

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Attachments:
FilePopisFile size
Download this file (pc4 chylkova.pdf)Potravinová legislativa 2017 625 Kb
Aktualizováno Pondělí, 24 Duben 2017 11:51
 

Klasa a cechovní normy

V příloza neleznete dopis prezedenta PK ČR o nejnovějších aktivitýách Komory v oblasti propagace českých potravinářských výrobků

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Attachments:
FilePopisFile size
Download this file (Propagace českých potravin PK ČR.pdf)Propagace českých potravin 655 Kb
Aktualizováno Pondělí, 24 Duben 2017 11:46
 

Nařízení EU o úředních kontrolách

Vážení členové,

7. dubna bylo v Úředním věstníku EU publikováno nové nařízení o úředních kontrolách – nařízení EP a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách).

Nařízení naleznete v příloze. Evropská komise k novému nařízení publikovala otázky a odpovědi, které naleznete také v příloze.

Attachments:
FilePopisFile size
Download this file (32017R0625_CS.pdf)Nařízení - úřední kontroly 2737 Kb
Aktualizováno Pondělí, 24 Duben 2017 11:47
 

Právní servis pro členy svazu

V současnosti spolupracujeme s týmem externích odborníků na tyto oblasti:

- Pracovní právo (JUDr. Miroslav Kubec)
- Nový občanský zákoník (Mgr.  Tereza Krupová)
- Potravinářská legislativa, označování potravin (Mgr. Markéta Chýlková)
- Označování nutričních hodnot (Ing. Dana Novotná)

Uvedení experti publikují články v měsíčníku PEKAŘ CUKRÁŘ, v případě soustředěného zájmu z řad členů svazu pořádáme školení k aktuálním tématům (Novelizace legislativy, dopady do praxe apod.).

Připravili jsme rovněž 50 vzorů dokumentů, především z pracovně-právní oblasti, které v případě zájmu členům svazu rádi zašleme. 

Stanislav Mihulka
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Aktualizováno Středa, 01 Březen 2017 10:17
 


Copyright