Svaz pekařů - Legislativa Podnikatelský svaz pekařů a cukrářů http://www.svazpekaru.cz/index.php/legislativa Sat, 18 Nov 2017 02:33:53 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management cs-cz Potravinová legislativa 2017 http://www.svazpekaru.cz/index.php/legislativa/pravni-servis/674-potravinova-legislativa-2017 http://www.svazpekaru.cz/index.php/legislativa/pravni-servis/674-potravinova-legislativa-2017 Potravinová legislativa 2017: přehled očekávaných změn


Následující text (viz PDF v příloze) přináší přehled nejdůležitějších aktualizací potravinářské legislativy, ke kterým má dojít během letošního roku.

mihulka@svazpekaru.cz

]]>
mihulka@svazpekaru.cz (Mihulka) Právní servis Mon, 24 Apr 2017 10:48:15 +0000
Klasa a cechovní normy http://www.svazpekaru.cz/index.php/legislativa/pravni-servis/673-klasa-a-cechovni-normy http://www.svazpekaru.cz/index.php/legislativa/pravni-servis/673-klasa-a-cechovni-normy Klasa a cechovní normy

V příloza neleznete dopis prezedenta PK ČR o nejnovějších aktivitýách Komory v oblasti propagace českých potravinářských výrobků

mihulka@svazpekaru.cz

]]>
mvalko.sk@gmail.com (Administrator) Právní servis Mon, 24 Apr 2017 10:43:37 +0000
Nařízení o úředních kontrolách http://www.svazpekaru.cz/index.php/legislativa/pravni-servis/672-narizeni-o-urednich-kontrolach http://www.svazpekaru.cz/index.php/legislativa/pravni-servis/672-narizeni-o-urednich-kontrolach Nařízení EU o úředních kontrolách

Vážení členové,

7. dubna bylo v Úředním věstníku EU publikováno nové nařízení o úředních kontrolách – nařízení EP a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách).

Nařízení naleznete v příloze. Evropská komise k novému nařízení publikovala otázky a odpovědi, které naleznete také v příloze.

]]>
mvalko.sk@gmail.com (Administrator) Právní servis Mon, 24 Apr 2017 10:38:17 +0000
Potravinová legislativa 2016 http://www.svazpekaru.cz/index.php/legislativa/pravni-normy/580-potravinarska-legislativa-2015 http://www.svazpekaru.cz/index.php/legislativa/pravni-normy/580-potravinarska-legislativa-2015 Potravinová legislativa 2016: přehled změn

Následující text (viz PDF v příloze) přináší přehled nejdůležitějších aktualizací potravinářské legislativy, ke kterým došlo během uplynulého roku. Originál textu neleznete rovněž v Ročence pekaře a cukráře 2017.

Stanislav Mihulka
mihulka@svazpekaru.cz 

]]>
mihulka@svazpekaru.cz (Mihulka) Právní normy Wed, 24 Feb 2016 11:53:40 +0000
Průvodce označováním potravin http://www.svazpekaru.cz/index.php/legislativa/pravni-normy/442-provodce-oznacovanim-potravin http://www.svazpekaru.cz/index.php/legislativa/pravni-normy/442-provodce-oznacovanim-potravin Průvodce označováním potravin

V prvních dnech měsíce září nabyla účinnosti novela zákona o potravinách, která přinesla změny pro provozovtele potravinářských podniků zejména v oblasti označování potravin. Náš Svaz také navázal poradenskou spolupráci s firmou, zabývající se výpočtem výživových hodnot na základě zadání receptury výrobku. Podrobnější informace naleznete v příloze.

]]>
mihulka@svazpekaru.cz (Mihulka) Právní normy Tue, 25 Nov 2014 10:07:33 +0000
Dotace pro pekaře http://www.svazpekaru.cz/index.php/legislativa/dotace-pro-pekare/250-dotace-pro-pekare http://www.svazpekaru.cz/index.php/legislativa/dotace-pro-pekare/250-dotace-pro-pekare Dotace pro pekaře z fondů EU 2016-2017

V následujícím přehledu (PDF) jsou popsány aktuální možnosti čerpání dotací z fondů Evropské unie vhodné pro pekárenský průmysl. Příslušné články vyšly v měsíčníku PEKAŘ CUKRRÁŘ v období listopad 2016 - leden 2017. V případě dotazů se obraťe na redakci.

mihulka@svazpekaru.cz

]]>
mvalko.sk@gmail.com (Administrator) Dotace pro pekaře Mon, 04 Jun 2012 13:13:12 +0000
Právní servis pro členy http://www.svazpekaru.cz/index.php/legislativa/pravni-servis/88-pravni-servis-pro-cleny http://www.svazpekaru.cz/index.php/legislativa/pravni-servis/88-pravni-servis-pro-cleny Právní servis pro členy svazu

V současnosti spolupracujeme s týmem externích odborníků na tyto oblasti:

- Pracovní právo (JUDr. Miroslav Kubec)
- Nový občanský zákoník (Mgr.  Tereza Krupová)
- Potravinářská legislativa, označování potravin (Mgr. Markéta Chýlková)
- Označování nutričních hodnot (Ing. Dana Novotná)

Uvedení experti publikují články v měsíčníku PEKAŘ CUKRÁŘ, v případě soustředěného zájmu z řad členů svazu pořádáme školení k aktuálním tématům (Novelizace legislativy, dopady do praxe apod.).

Připravili jsme rovněž 50 vzorů dokumentů, především z pracovně-právní oblasti, které v případě zájmu členům svazu rádi zašleme. 

Stanislav Mihulka
mihulka@svazpekaru.cz

]]>
mvalko.sk@gmail.com (administrator) Právní servis Sat, 14 Aug 2010 15:11:53 +0000