Partneři webu

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Svaz pekařů a cukrářů v ČR, z.s.

Drahobejlova 2215/6, 190 00 Praha 9
IČ: 152 70 106

Tel.: 266 199 200 - 4 Fax: 266 199 209
e-mail: info@svazpekaru.cz


  
  

Ročenka pekaře a cukráře - Katalog dodavatelů 2018

Koncem ledna 2018 vydáváme 26. Ročenku pekaře a cukráře s Katalogem dodavatelů. Formulář objednáívak výtisku naleznete v příloze níže publikovaného článku, který nový ediční počin odborného vydavatelství Svazu pekařů a cukrářů představuje ...

ROČENKA pekaře a cukráře, respektive její česká část, letos oslavila 25 let. Během čtvrtstoletí od jejího zrodu a postupného vývoje se etablovala v ediční počin, který se těší stálému zájmu čtenářů i inzerentů z pekárenského oboru a navazujících činností v Česku i na Slovensku.

Tento fakt vydavatele tradiční tištěné publikace nesporně těší, zvláště v narůstající konkurenci rychlých informací šířených prostřednictví m internetu, sociálních sítí či periodik vycházejících v elektronické formě. Úspěch ROČENKY je však zároveň závazkem v podobě hledání nových témat, zdrojů a motivů, které ji udrží na vlně přízně čtenářů a i nadále.

Spojení aktuálních článků s mlynářskou, pekařskou i cukrářskou tématikou v ČESKÉ A SLOVENSKÉ ROČENCE s inzercí firem a společným Katalogem dodavatelů se ukazuje jako životaschopné. Toto tvrzení lze snadno doložit například dlouhodobým nárůstem počtu firem v Katalogu dodavatelů pro pekaře a cukráře, jež svou prezentaci rozhodně nepovažují pouze za formální podporu aktivit Svazu pekařů a cukrářů v ČR.

Budeme se zájmem sledovat, které články v nové redakční úpravě zaujmou čtenáře ROČENKY nejvíce. Každý uživatel si samozřejmě může vybrat podle oblasti svých preferencí. Doporučujeme však nepřehlédnout inovovaný koncept „Pekařské statistiky“, který představuje nosný informační zdroj – nejen pro získání všeobecného přehledu o vývoji oboru, ale i jako soubor argumentů využitelných při obchodních jednáních výrobců s obchodníky. Dále jistě čtenáři v době „legislativní smršti“ uvítají souhrnný materiál Novinky v potravinářské legislativě. Zařadili jsme také příspěvek z oblasti pekařského marketingu – Přehled o zvyklostech domácností při nákupu chleba a pečiva.

Ani v letošní ROČENCE nebudou chybět pravidelně zveřejňované články, zejména na téma vývoje cen a kvality obilí a mouky, možnosti využití méně obvyklých surovin při inovacích sortimentu pekárenských výrobků, či aktuální „cechovní“ adresář.

Svaz pekařů a cukrářů v ČR i slovenský Svaz pekařů, cukrářů a těstovinářů děkují všem inzerujícím firmám a autorům, kteří se během minulého roku podíleli na vydání ROČENKY 2017. Současně věříme, informace v ní obsažené přinesou užitek a inspiraci pro podnikatelskou praxi i dalším zájemcům z řad odborné veřejnosti.

Pekařům, cukrářům, jejich dodavatelům a ostatním čtenářům přejeme úspěšný rok 2017, pevné zdraví, úspěchy v podnikatelské činnosti a spokojenost v osobním životě.

 

Důvodů, proč inzerovat v Ročence, je celá řada:

  • vyřešení technologického problému, inovace výrobního zařízení či rozšíření portfolia produktů;
  • zůstáváte v povědomí podnikatelské veřejnosti po celý rok;
  • příležitost zaujmout důstojné místo v praktickém českém a slovenském  „Katalogu dodavatelů výrobků a služeb pro
  • pekaře a cukráře“, podrobně členěném podle oborů činností inzerujících firem.
  • Katalog v roce 2018 také opět umístíme na našem webu www.svazpekaru.cz;
  • zvýšení efektivnosti Vaší inzerce v Ročence – základní údaje o Vaší firmě (telefon, e-mail, adresa webových stránek) se v Katalogu objevují opakovaně – v závislosti na šíři portfolia Vaší nabídky, umístěním Katalogu na webu se výrazně a celoročně zvyšuje informační dosah směrem k Vašim stávajícím i potenciálním zákazníkům;
  • uveřejnění základních údajů v Katalogu o firmě (včetně umístění na webu) není zpoplatněno;
  • jedinou podmínkou je objednání jakéhokoliv inzertního produktu Ročenky – viz ceník inzerce;
  • Ročenka není určena jenom pro prezentaci členů Podnikatelského svazu pekařů a cukrářů v ČR, ale je otevřena všem organizacím, spolupracujícím s tímto oborem;
  • Ročenka bude obsahovat fundované odborné statě a aktuální témata uveřejňovaná v redakční části.

Zadáním inzerátu podpoříte činnost svazu a jeho obchodní organizace Pekař a cukrář s.r.o. Tato činnost není zaměřena pouze na členy, ale v řadě oblastí slouží všem pekařům, cukrářům i jejich dodavatelům. Při rozhodování nehleďte proto pouze na přínos pro Vaši obchodní činnost, ale mějte na mysli i stavovskou čest.

Věříme proto, že této nabídky využijete a inzerci v naší Ročence si objednáte. Formuláře objednávek včetně technických podmínek a ceníku jsou v příloze.

Žádáme Vás, abyste objednávky zaslali nejlépe obratem, nejpozději však do konce října 2017. Vaše podklady pro inzerci požadujeme dodat do konce listopadu 2017. Veškeré změny adres, telefonů, e–mailů nebo odpovědných zástupců firem v členském adresáři, týkajících se Vaší firmy, nám zašlete nejpozději do 30. listopadu 2017.

Další informace o Ročence 2018, formuláře, objednávky a ceník naleznete v přílohách tohoto článku .

 

Aktualizováno Pondělí, 23 Říjen 2017 07:40
 
Copyright