Partneři webu

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Kontaktní formulář


V případě potřeby nás kontaktujte


Svaz pekařů a cukrářů v ČR, z.s.

Drahobejlova 2215/6, 190 00 Praha 9
IČ: 152 70 106

Tel.: 266 199 200 - 4 Fax: 266 199 209
e-mail: info@svazpekaru.cz


  
  

PEKAŘ CUKRÁŘ - ediční plán 2017

Odborné periodikum pro zájemce o aktuální dění v pekařském a cukrářském oboru vychází 26. rok nákladem 1 500–3 000 výtisků, celorepubliková přímá distribuce.

Nabízíme možnost: 
- inzerce (ceník je umístěn na webu nebo jej zašleme na vyžádání), 
- externí autorské spolupráce při tvorbě měsíčníku

 Cena jednoho čísla měsíčníku činí 45 Kč + 15 % DPH. Cena ročního předplatného časopisu činí 490 Kč + 15 % DPH (pro členy Svazu 390,- Kč + 15 % DPH). 

K typickým čtenářům patří zejména manažeři a zaměstnanci firem, dodavatelsky či odběratelsky souvisejících s pekařským a cukrářským oborem (výrobci - pekárny, mlýny, cukrárny, dodavatelé strojů a zařízení, surovin, polotovarů a celého spektra služeb včetně IT). Z hlediska inzerentů jde o typický produkt pro vrcholový management, který slouží jako prostředek pro mapování trendů a novinek na trhu, příležitostí pro inovace sortimentu, technologií, vybavení či jako podklad pro rozhodování o konkrétních inesticích atd. Distribuce probíhá přímo na základě klientské databáze, nevzniká prakticky žádná remitenda. Kolísání nákladu vzniká požadavky na zvýšenou distribuci před akcemi (výstavy, semináře). V souladu s edičním plánem od roku 2009 střídavě vycházejí specializované přílohy "Stroje a zařízení pro pekaře a cukráře" a "Suroviny, přípravky a polotovary pro pekaře a cukráře" (podrobněji viz "Ediční plán"). Po celý rok pokračují přílsušné tematické inzertní kampaně (k odborným seminářům, redakčním tématům aj.). Z výsledků redakčního průzkumu vyplývá, že firmy tematické inzertní kampaně oslovují. Uzávěrka příjmu objednávek inzerce je vždy poslední den v měsíci, předcházející vydání aktuálního čísla, popř. podle dohody.

1. Pravidelné rubriky a redakční témata (abecedně řazeno)

 Aktuálně z firem (firemní akce)
 Burza strojů a zařízení
 Cenový monitoring
 Dotace pro pekaře
 (Foto) reportáž
 Historie řemesla (Pekařské retro)
 Inzerce a PR články
 Jubilea (firem, osobností z oboru)
 Moderní obchod
 Naši pekaři (info o hnutí, komunikační kampaň)
 Představujeme (nový člen svazu, řemeslná pekárna aj.)
 Přípravky
 Pohled odborníka
 Poradna (právní, obchodní dovednosti aj.)
 Potravinářská legislativa
 Soutěže
 Stroje a zařízení
 Trendy a trhy
 Téma (měsíce)
 Úvodník
 Výstavy a veletrhy
 Z odborných seminářů
 Zprávy z médií
 Ze zahraničí
 Ze života svazu

2.Témata měsíce  + Přílohy „Stroje“ a „Přípravky“ pro pekaře a cukráře

PC 01/leden
Téma měsíce: Trendy v pekařském oboru v ČR (statistické ukazatele, prognóza vývoje)

PC 02/únor
Téma měsíce – „pekařský obchod“: Vybavení prodejen, příprava na 2. fázi spuštění EET (pokladní systémy, registrační pokladny, software aj.)
Reportáž Valná hromada a ples 2017 Hrotovice, zpráva o činnosti, priority Svazu 2017

PC 03/březen
Téma měsíce – „přípravky“: Výrobky pro zvláštní výživu (diabetes, celiakie), popř. se zdravotními benefity pro spotřebitele (zvýšený obsah nutričně cenných složek)

PC 04/duben
Téma měsíce – „stroje a zařízení“ – Trendy v marketingu a podpoře prodeje (nejúspěšnější výrobky na zahraničních výstavách a veletrzích, provoz a programy školicích a předváděcích center, další formy komunikace se zákazníkem
Dny chleba 2017 (Pardubice, 8. června) – zahájení inzertní kampaně, pozvánka na soutěž Chléb roku, výstavu a odborný seminář

PC 05/květen
Téma měsíce – „přípravky“: Způsoby prodlužování čerstvosti a atraktivního vzhledu pekařských výrobků (trendy ve vývoji kvasů, kvasových přípravků, sladů, potravinářských barviv apod.
Dny chleba 2017 – inzertní kampaň / pozvánky firem na výstavu (číslo bude distribuováno také přímo na akci)

PC 06/červen
Téma měsíce – „stroje a zařízení“: Novinky v oblasti chlazení, mražení a expedice pekařských výrobků 
Dny chleba 2017 – Reportáž, výsledky soutěže Chléb roku, přednášky ze semináře
Pozvánka na Pekařskou sobotu (Rožnov p. R., 15. července)

PC 07/červenec  
Téma měsíce – „pekařský obchod“: Pekařské prodejny a hodnocení provozu systému ETT (zařízení, vybavení, pokladní systémy, mobilní prodejny)
Dny chleba 2017 – přednášky ze semináře, Pekařská sobota – Reportáž
Odborný seminář (Č. Budějovice, 24. srpna) – pozvánky firem / inzerce

PC 08/srpen  
Téma měsíce – „přípravky“:  Novinky a trendy cukráře: suroviny, přípravky a směsi
Odborný seminář Č. Budějovice – pozvánky firem / inzerce (číslo bude distribuováno také přímo na akci)

PC 09/září
Téma měsíce – „stroje“: Možnosti úspor energie při obměně pecí a linek v pekárně
Reportáž – Seminář Č. Budějovice (soutěž Nejhezčí dožínkový koláč), přednášky ze semináře
Konference ke Světovému dni chleba (Praha, 16. října) – pozvánka
Odborný strojně-technologický seminář (Čejkovice, 19. října) – pozv. firem / inzerce

PC 10/říjen
Téma měsíce – „přípravky“: Rychlé občerstvení – snacky: novinky a trendy v nabídce surovin, polotovarů a přípravků
Světový den chleba – reportáž z konference

PC 11/listopad (Připravuje se k vydání)
Téma měsíce – „stroje“: Zařízení pro mísení, hnětení a a šlehání v pekařské výrobě
Odborný strojně-technologický seminář Čejkovice – reportáž a přednášky ze semináře

PC 12/prosinec
Pozvánka na volební valnou hromadu Svazu 2018, PF 2018, hodnocení roku ze strany pekařských i dodavatelských firem

3. Interní zásady schvalování důležitých svazových výstupů

Obsah inzertních materiálů musí odpovídat přijatému Etickému kodexu, za což odpovídá vedoucí vydavatelství Pekař a cukrář s.r.o. Rovněž posuzuje obsah inzerce, který by měl být v souladu s podnikatelskými zájmy členů Svazu.

Příspěvky jednotlivých autorů článků v periodikách svazu, by svým vyzněním měly být v souladu se Stanovami a schválenými Prioritami svazu na příslušný rok a podléhají schválení redakční rady. Vedoucí vydavatelství je v dostatečném časovém předstihu zašle e-mailem k vyjádření členům redakční rady. Připomínky členů redakční rady budou zapracovány do textu příslušného článku.

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  

Aktualizováno Pondělí, 13 Listopad 2017 10:19
 
Copyright