Partneři webu

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Kontaktní formulář


V případě potřeby nás kontaktujte


Svaz pekařů a cukrářů v ČR, z.s.

Drahobejlova 2215/6, 190 00 Praha 9
IČ: 152 70 106

Tel.: 266 199 200 - 4 Fax: 266 199 209
e-mail: info@svazpekaru.cz


  
  

PEKAŘ CUKRÁŘ - ediční plán 2018

Odborné periodikum pro zájemce o aktuální dění v pekařském a cukrářském oboru vychází 27. rok nákladem 1 500–3 000 výtisků, celorepubliková přímá distribuce.

Nabízíme možnost: 
- inzerce (ceník je umístěn na webu nebo jej zašleme na vyžádání), 
- externí autorské spolupráce při tvorbě měsíčníku

 Cena jednoho čísla měsíčníku činí 45 Kč + 10 % DPH. Cena ročního předplatného časopisu činí 490 Kč + 15 % DPH (pro členy Svazu 390,- Kč + 10 % DPH). 

K typickým čtenářům patří zejména manažeři a zaměstnanci firem, dodavatelsky či odběratelsky souvisejících s pekařským a cukrářským oborem (výrobci - pekárny, mlýny, cukrárny, dodavatelé strojů a zařízení, surovin, polotovarů a celého spektra služeb včetně IT). Z hlediska inzerentů jde o typický produkt pro vrcholový management, který slouží jako prostředek pro mapování trendů a novinek na trhu, příležitostí pro inovace sortimentu, technologií, vybavení či jako podklad pro rozhodování o konkrétních inesticích atd. Distribuce probíhá přímo na základě klientské databáze, nevzniká prakticky žádná remitenda. Kolísání nákladu vzniká požadavky na zvýšenou distribuci před akcemi (výstavy, semináře). V souladu s edičním plánem od roku 2009 střídavě vycházejí specializované přílohy "Stroje a zařízení pro pekaře a cukráře" a "Suroviny, přípravky a polotovary pro pekaře a cukráře" (podrobněji viz "Ediční plán"). Po celý rok pokračují přílsušné tematické inzertní kampaně (k odborným seminářům, redakčním tématům aj.). Z výsledků redakčního průzkumu vyplývá, že firmy tematické inzertní kampaně oslovují. Uzávěrka příjmu objednávek inzerce je vždy poslední den v měsíci, předcházející vydání aktuálního čísla, popř. podle dohody.

1. Pravidelné rubriky a redakční témata (abecedně řazeno)

 • Aktuálně z firem (firemní akce)
 • Aplikovaný výzkum
 • Burza strojů a zařízení
 • Cenový monitoring
 • Dotace
 • (Foto) reportáž
 • Historie řemesla (Pekařské retro)
 • Inzerce a PR články
 • Jubilea (firem, osobností z oboru)
 • Moderní obchod
 • Naši pekaři (info o hnutí, komunikační kampaň)
 • Pekařská akademie
 • Představujeme (nový člen svazu, řemeslná pekárna aj.)
 • Přípravky
 • Pohled odborníka
 • Právní poradna
 • Potravinová legislativa
 • Pozvánka
 • Řemeslná pekárna
 • Soutěže
 • Stroje a zařízení
 • Suroviny
 • Trendy a trhy
 • Téma (měsíce)
 • Úvodník
 • Výstavy a veletrhy
 • Vzdělávání / Potravinářské školy a učiliště
 • Z odborných seminářů
 • Zprávy z médií
 • Ze zahraničí
 • Ze života svazu

2.Témata měsíce  + Přílohy „Stroje“ a „Přípravky“ pro pekaře a cukráře

PC 01/leden
Téma měsíce: Veletrhy Salima/MBK – pozvánky firem, novinky v sortimentu
Reportáž a dokumenty z volební valné hromady svazu v Průhonicích

PC 02/únor
Téma měsíce – „přípravky“ – Pekařské velikonoce (tradice, trendy, speciality)

PC 03/březen
Téma měsíce: Veletrhy Salima/MBK – ohlasy vystavovatelů a návštěvníků
Reportáž Pekař roku 2018

PC 04/duben
Téma měsíce – „stroje a zařízení“ – Stroje a zařízení pro výrobu běžného a jemného pečiva
Dny chleba 2018 (Pardubice, 7. června) – zahájení inzertní kampaně, pozvánka na soutěž Chléb roku, výstavu a odborný seminář
GDPR – příprava firem na zpřísnění požadavků ochrany osobních údajů

PC 05/květen
Téma měsíce – „přípravky“:
Renesance žita při výrobě chleba, „žítný“ program v surovinách a přípravcích
Dny chleba 2018 – inzertní kampaň / pozvánky firem na výstavu (číslo bude distribuováno také přímo na akci)

PC 06/červen
Téma měsíce – „stroje a zařízení“: Zařízení pro kynutí, řízené kynutí, stop-kynárny
Dny chleba 2017 – Reportáž, výsledky soutěže Chléb roku, přednášky ze semináře
Pozvánka na Pekařskou sobotu (Rožnov p. R., 14. července)

PC 07/červenec
Téma měsíce – „přípravky“: „Bezéčkové“ přípravky nespasí trh – novinky „non-e“
Dny chleba 2017 – přednášky ze semináře, Pekařská sobota – Reportáž
Odborný seminář Č. Budějovice (23. srpna) – pozvánky firem / inzerce

PC 08/srpen
Téma měsíce – pekařský obchod“: Zařízení, vybavení, osvětlení, pokladní systémy, mobilní prodejny
Odborný seminář Č. Budějovice – pozvánky firem / inzerce (číslo bude distribuováno také přímo na akci)

PC 09/září
Téma měsíce – „stroje“: Tipy pro obměnu zařízení v řemeslných pekárnách
Reportáž – Seminář Č. Budějovice (soutěž Nejhezčí dožínkový koláč), přednášky ze semináře
Odborný strojně-technologický seminář (Čejkovice, 18. října) – pozv. firem / inzerce

PC 10/říjen
Téma měsíce – „přípravky“: Novinky a trendy pro cukráře: suroviny, přípravky a směsi
Světový den chleba – reportáž z konference

PC 11/listopad
Téma měsíce – „stroje“: Průběžné, etážové a rotační (boxové) pekařské pece – výhody jednotlivých typů
Odborný strojně-technologický seminář Čejkovice – reportáž a přednášky ze semináře

PC 12/prosinec
Pozvánka na valnou hromadu svazu 2019, PF 2019, hodnocení obchodního roku ze strany pekařských i dodavatelských firem

3. Interní zásady schvalování důležitých svazových výstupů

Obsah inzertních materiálů musí odpovídat přijatému Etickému kodexu, za což odpovídá vedoucí vydavatelství Pekař a cukrář s.r.o. Rovněž posuzuje obsah inzerce, který by měl být v souladu s podnikatelskými zájmy členů Svazu.

Příspěvky jednotlivých autorů článků v periodikách svazu, by svým vyzněním měly být v souladu se Stanovami a schválenými Prioritami svazu na příslušný rok a podléhají schválení redakční rady. Vedoucí vydavatelství je v dostatečném časovém předstihu zašle e-mailem k vyjádření členům redakční rady. Připomínky členů redakční rady budou zapracovány do textu příslušného článku.

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  

Attachments:
FilePopisFile size
Download this file (Ediční plán PC 2018_FINAL.doc)Ediční plán PC 2018 48 Kb
Aktualizováno Čtvrtek, 28 Prosinec 2017 12:05
 
Copyright